Image

Đảng ủy Khối các cơ quan

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN, KHÓA VIII(NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

THÁI BÌNHBí thư Đảng ủy0905148595 
NGUYỄN XUÂN ĐỨCPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy0983.440.044 
NGUYỄN THỊ HÀPhó Bí thư Đảng ủy0919.791.148 
PHAN ĐỨC THẤNTrưởng Ban Tổ chức Đảng ủy0905.130.555 
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆTChánh Văn phòng Đảng ủy0987.371.525 
VÕ CÔNG ÚCTrưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy0989.310.339 

II. Thông tin chung

Tin liên quan