Image
Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

17/07/2024 | 08:48 AM
Ngày 16/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Cục Thống kê

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO CỤC THỐNG KÊ

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Quý Đạt Cục trưởng0989 499 459 - 0235 3 813 887qdat@gso.gov.vn
Nguyễn Xuân VinhPhó Cục trưởng0905847128nxvinh@gso.gov.vn
Lê Nho HùngPhó Cục Trưởng0905 745 686 
Võ Văn QuangTrưởng phòng TC - HC0902 445 506 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 492

  Fax: 0235 3 812 173

II. Thông tin chung

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ : 106 Trần Quý Cáp, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 
ĐT : (0510) 3852492 - Fax : (0510) 3812173 
Website : http://www.qso.gov.vn 
Email : quangnam@gso.gov.vn;
Cục Trưởng: Ô. Đinh Văn Đào - ĐT cơ quan: (0510) 3852881 
NR: (0511) 3844263 - DĐ: 0913 480609
Phó Cục trưởng : Ô. Đặng Phước Cương - ĐT cơ quan: (0510) 3812375 
NR: (0511) 3519869 - DĐ: 0905 122815
I. Văn phòng Cục
1. Phòng Tổ chức - Hành chính
ĐT : (0510) 3833246 - 3852492 
Trưởng phòng: Ô. Đinh Xê - DĐ: 0982 522297 
Phó trưởng phòng: Bà: Nguyễn Thị Phước 
Văn thư: (0510) 3852492 
Kế toán / Fax: (0510) 3812173
2. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã
ĐT : (0510) 3813059 
Trưởng phòng: Ô. Trần Dự - NR: (0511) 3612278 - DĐ: 0905 653236 
Phó trưởng phòng: Ô. Văn Công Cảnh - DĐ: 0905 776607
3. Phòng Thống kê Tổng hợp
ĐT : (0510) 3812050 
Trưởng phòng: Ô. Nguyễn Công Nhiên - NR: (05113) 827911 - DĐ: 0913 443173 
Phó trưởng phòng: Ô. Lê Quý Đạt - DĐ: 0989 499459 
Bộ phận máy tính, mạng: (0510) 3812817
4. Phòng Thanh tra, pháp chế
ĐT : (0510) 3812050 
Phó trưởng phòng: Ô. Võ Xuân Hương - DĐ: 0983 834327
5. Phòng Thống kê Thương mại
ĐT : (0510) 3852882 
Phó trưởng phòng phụ trách: Ô. Trần Hữu Lộc - DĐ: 0905 741099
6. Phòng Thống kê Công nghiệp
ĐT : (0510) 3845626 
Phó trưởng phòng phụ trách: Ô. Huỳnh Ngọc Trọng - DĐ: 0985 948316
7. Phòng Thống kê Nông nghiệp
ĐT : (0510) 3859671 
Q. Trưởng phòng: Ô. Trần Bình - NR: (0511) 3848301 - DĐ: 0985 948316 
Phó trưởng phòng: Ô. Võ Văn Nhứt - DĐ: 0905 702065
II. Chi cục Thống kê các huyện, Thành phố
1. Chi cục Thống kê Thành phố Tam Kỳ
Địa chỉ : 09 Đường Nguyễn Dục, Thành phố Tam Kỳ - ĐT : (0510) 3851652 
Chi cục trưởng: Ô. Trần Đình Dũng 
Phó chi cục trưởng: Ô. Mai Tùng Sơn
2. Chi cục Thống kê Thành phố Hội An
Địa chỉ : Thành phố Hội An - ĐT : (0510) 3861259 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Xuân Vinh 
Phó chi cục trưởng: Bà Trần Thị Bình
3. Chi cục Thống kê Huyện Tây Giang
Địa chỉ : Huyện Tây Giang - ĐT : (0510) 3796025 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Sỹ 
Phó chi cục trưởng: Ô. Lý Ngọc Tín
4. Chi cục Thống kê Huyện Đông Giang
Địa chỉ : Thị trấn P'Rao, Huyện Đông Giang - ĐT : (0510) 3898261 
Chi cục trưởng: Ô. Văn Công Dốn 
Phó chi cục trưởng: Ô. Lê Phước Tuyên
5. Chi cục Thống kê Huyện Đại Lộc
Địa chỉ : Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc - ĐT : (0510) 3865409 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đắc Tấn
6. Chi cục Thống kê Huyện Điện Bàn
Địa chỉ : Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn - ĐT : (0510) 3867326 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Hữu Nghĩa 
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đức Hoành
7. Chi cục Thống kê Huyện Duy Xuyên
Địa chỉ : Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên - ĐT : (0510) 3877693 
Chi cục trưởng: Bà Phạm Thị Kim Dung
8. Chi cục Thống kê Huyện Nam Giang
Địa chỉ : Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang - ĐT : (0510) 3840314 
Chi cục trưởng: Ô. Huỳnh Minh Dũng 
Phó chi cục trưởng: Ô. Mai Thế Lữ
9. Chi cục Thống kê Huyện Thăng Bình
Địa chỉ : Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình - ĐT : (0510) 3874434 
Chi cục trưởng: Ô. Phạm Thiện
10. Chi cục Thống kê Huyện Quế Sơn
Địa chỉ : Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn - ĐT : (0510) 3885273 
Chi cục trưởng: Ô. Lê Nho Hùng
11. Chi cục Thống kê Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ : Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức - ĐT : (0510) 3883330 
Chi cục trưởng: Ô. Thiều Văn Tiền
12. Chi cục Thống kê Huyện Tiên Phước
Địa chỉ : Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước - ĐT : (0510) 3884310 
Chi cục trưởng: Ô. Dương Thanh Bình 
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đức Huỳnh
13. Chi cục Thống kê Huyện Phước Sơn
Địa chỉ : Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn - ĐT : (0510) 3881322 
Chi cục trưởng: Ô. Lê Bá Nội 
Phó chi cục trưởng: Ô. Trần Văn Thương
14. Chi cục Thống kê Huyện Núi Thành
Địa chỉ : Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành - ĐT : (0510) 3871417 
Chi cục trưởng: Ô. Trần Ngọc Điệp 
Phó chi cục trưởng: Ô. Đinh Công
15. Chi cục Thống kê Huyện Bắc Trà My
Địa chỉ : Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My - ĐT : (0510) 3882299 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đình Chính 
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Văn Hà
16. Chi cục Thống kê Huyện Nam Trà My
Địa chỉ : Huyện Nam Trà My - ĐT : (0510) 3880023 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Văn Hòa
17. Chi cục Thống kê Huyện Phú Ninh
Địa chỉ : Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh - ĐT : (0510) 3890836 
Chi cục trưởng: Ô. Phan Văn Hướng
18. Chi cục Thống kê Huyện Nông Sơn
Địa chỉ : Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn - ĐT : (0510) 3656939 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Văn Tưởng 
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Mai Thuận

Tin liên quan