Image

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Bách ThọGiám đốc0235 3 851 645thonb@bidv.com.vn
Vũ Thị Tố NgaPhó Giám đốc0235 3 859 455ngavtt1@bidv.com.vn
Nguyễn Thị Thu TâmPhó Giám đốc0235 3 810 530tamntt7@bidv.com.vn
Đặng Bảo TríPhó Giám đốc tridb@bidv.com.vn
Phạm Văn Hương Trưởng phòng TC - HC0235 3 859 188huongpv@bidv.com.vn

- Văn thư

 CQ: 0235 3 859 188

 Fax: 0235 3 859 064

II. Thông tin chung

Địa chỉ: Số 04 Phan Bội Châu - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 3851 645 - 3851 281 - 3859 055

Fax: (0235) 3859 064

Email: quangnam@bidv.com.vn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Nguyễn Bách Thọ

Tổng số lao động: 93 người
Loại hình: Doanh nghiệp Nhà nước.

 Ngành nghề kinh doanh: Ngân hàng thương mại.
Thế mạnh trong kinh doanh: Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại.
Giới thiệu về đơn vị: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Nam được thành lập trên cơ sở tái lập tỉnh Quảng Nam từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ vào tháng 01/1997. Qua gần 15 năm nỗ lực phấn đấu và quyết tâm vượt khó đi lên, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam đã giành được những kết quả đáng khích lệ trên hoạt động tiền tệ tín dụng – ngoại hối và dịch vụ ngân hàng. Đến nay, Chi nhánh đã triển khai tất cả các sản phẩm dịch vụ mà Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đang cung cấp cho các đối tượng khách hàng. Mạng lưới Phòng giao dịch của Chi nhánh đã bố trí rộng khắp tại các khu trọng điểm kinh tế của tỉnh như TP Tam Kỳ, TP Hội An, TT Điện Bàn, KCN Điện Nam Điện Ngọc, KCN Chu Lai …Với chiến lược phát triển rõ ràng theo lộ trình phát triển chung của toàn hệ thống BIDV, Chi nhánh BIDV Quảng Nam đang triển khai nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả và nhạy bén trong việc huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế để đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu về vốn và thanh toán cho các hoạt động KT-XH tại tỉnh Quảng Nam và góp phần chung vào sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.  
Các sản phẩm dịch vụ đang cung cấp:
Mở tài khoản và nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn
Tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi bằng VND và ngoại tệ;
Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, kiều hối, Western Union;
Cho vay ngắn hạn, cho vay trung dài hạn, đồng tài trợ;
Chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất, cầm cố giấy tờ có giá; Các sản phảm tín dụng bán lẻ: Cho vay thấu chi tài khoản, cho vay tiêu dùng, xuất khẩu lao động,…                                                     
Dịch vụ bảo lãnh, Dịch vụ thanh toán trong nước;
Dịch vụ thanh toán quốc tế; Dịch vụ thẻ ATM kết nối Banknetvn;
Dịch vụ thanh toán lương tự động;
Dịch vụ thu cước điện thoại, thanh toán tiền điện tự động;
Dịch vụ thu hộ ngân sách nhà nước;
Dịch vụ gửi tin nhắn ngân hàng tự động (BSMS);
Dịch vụ ngân hàng tại nhà (Home Banking)
Dịch vụ vấn tin tài khoản trên Internet (BIDV-Direct Banking)
Dịch vụ thanh toán hàng hoá dịch vụ qua thiết bị POS/EDCDịch vụ thẻ tín dụng VISA & MASTER…

Tin liên quan