Image
Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

17/07/2024 | 08:48 AM
Ngày 16/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tra Tỉnh

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ VÀ VĂN PHÒNG

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Đức TiếnChánh Thanh tra0913445867tiennd2@quangnam.gov.vn
Nguyễn ĐỏP. Chánh Thanh tra0985 355 837tiennd2@quangnam.gov.vn
Huỳnh Ngọc TiênP. Chánh Thanh tra0979729277tienhn3@quangnam.gov.vn
Võ Thị Thúy HàChánh Văn phòng0914136777havtt@quangnam.gov.vn
    

- Văn thư

  CQ: 0235 3 859 155

  Fax: 0235 3 858 610 

II. Thông tin chung

Tên cơ quan: Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Trụ sở: 771 Phan Chu Trinh - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 0235 3 859 155 - 0235 3 858 610

Website: http://thanhtra.quangnam.gov.vn

 1.    Chức năng:

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh. 

 2.    Nhiệm vụ:

-        Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Điều 18 của Luật Thanh tra;

-      Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch của Thanh tra huyện, Thanh tra sở;

-        Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những qui định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

-        Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh;

-        Tham gia với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, sở và cơ quan, tổ chức hữu quan về cơ cấu tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở;

-        Hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở; Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên của Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

 -        Tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

       - Trưng tập cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra cấp dưới; yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra

Tin liên quan