Image

Sở Xây dựng

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ VÀ VĂN PHÒNG

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn PhúGiám đốc0913.495.017phun@quangnam.gov.vn
Trần Bá TúPhó Giám đốc0913.497.849tutb@quangnam.gov.vn
Ngô Ngọc HùngPhó Giám đốc0982.228.519hungnn@quangnam.gov.vn
Huỳnh Ngọc BáPhó Giám đốc0913.413.166bahn@quangnam.gov.vn
Nguyễn Văn HiếuChánh Văn phòng0235 3 702 579hieunv@quangnam.gov.vn

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 712

  Fax: 0235 3 852 712

II. Thông tin chung

Sở Xây dựng

Địa chỉ: 11 Trần Qúy Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235 8 522 712/ 0235 812 085

Website: xdqnam.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng

Tin liên quan