Image

Sở văn hóa thể thao và Du lịch

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Thanh HồngGiám đốc0903.590.666hongnt@quangnam.gov.vn
Nguyễn Thị Thu HiềnPhó Giám đốc CQ: 02353. 000 000
 DĐ: 0914.065.518
hienntt@quangnam.gov.vn
Văn Bá SơnPhó Giám đốc0913.307.327sonvb@quangnam.gov.vn
Tào Viết HảiPhó Giám đốc0235 3 814 145 - 0905 616 228haitv@quangnam.gov.vn
Lê Bá VươngChánh Văn Phòng0235 3 815 679 - 0903 521 274vuonglb@quangnam.gov.vn

- Văn thư 

  CQ: 0235 3 831 686

II. Thông tin chung

Tên cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

(DEPARTMENT OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM QUANG NAM)

Địa chỉ: Số 02-Trần Phú-TP. Tam Kỳ- Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3 831 686
Email: vhttdlqnam@gmail.com 

Website: http://www.vhttdlqnam.gov.vn

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam là cơ quan chuyên môn về Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch ở tỉnh, đảm bảo sự thống nhất quản lý ngành Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch theo quy định của Nhà nước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Văn hóa, Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch
Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng – chủ nhiệm Tổng cục Văn hóa, Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch về kết quả hoạt động của Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên các mặt công tác cụ thể của Sở.

- Trang tin điện tử (Website) Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam là nơi cung cấp thông tin chính thức cho nhân dân tỉnh Quảng Nam và nhân dân cả nước truy cập tìm hiểu về các chủ trương, các hoạt động của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.
- Website là giao diện điện tử giữa ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch với đông đảo công chúng có nhu cầu tìm hiểu hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh .
- Tạo môi trường thông tin, phục vụ các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của ngành trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.

Các Phòng, Ban thuộc Sở

 

 1. Văn Phòng Sở
 2. Phòng Tổ chức Cán bộ
 3. Phòng Thanh Tra
 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
 5. Phòng Nghiệp vụ Văn hoá
 6. Phòng Nghiệp Vụ Thể dục Thể thao
 7. Phòng Nghiệp vụ Du lịch
 8. Phòng Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên Du lịch
 9. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình


Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

 1. Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam;
 2. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Quảng Nam
 3. Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Nam
 4. Tạp chí Văn hóa tỉnh Quảng Nam
 5. Bảo tàng tỉnh Quảng Nam;
 6. Thư viện tỉnh Quảng Nam;
 7. Đoàn Ca kịch tỉnh Quảng Nam;
 8. Trung tâm Phát hành Phim & Chiếu bóng tỉnh Quảng Nam 
 9. Trung tâm Thể dục thể thao Quảng Nam.
 10. Trường NKNV TDTT Quảng Nam
 11. Đoàn Bóng đá Quảng Nam
 12. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam. 
 13. Ban quản lý dự án Xây dựng các công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam

Tin liên quan