Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật nhà nước trong 3 lĩnh vực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị định 100/2022/NĐ-CP ngày 7/12/2022 bãi bỏ toàn bộ Nghị định 49/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

Quy định về tiền lương, công tác tổ chức, cán bộ có hiệu lực từ tháng 12/2022

Từ tháng 12/2022, một số quy định mới về công tác tổ chức, cán bộ, tiền lương có hiệu lực.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027

UBNĐ tỉnh vừa ban hành Quyết định 3005/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Bộ Tư pháp vừa ban hành thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

Toàn tỉnh có 90.115 lượt người được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa có có Báo cáo về việc thực hiện công tác (PBGDPL) của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh từ ngày 01.01.2022 đến ngày 30.9.2022 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam có 6.885 hòa giải viên hoạt động trong 1.243 Tổ hòa giải

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hiện Quảng Nam có 6.885 hòa giải viên hoạt động trong 1.243 tổ hòa giải.

Nhiều chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 11/2022

Từ tháng 11/2022, nhiều chính sách liên quan đến tài chính có hiệu lực.

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh có Báo cáo số 237/BC-STP Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu công tác sơ tán dân tránh bão phải hoàn thành trước 09h00 ngày 27/9

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có Công điện các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022.