Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; mức giảm giá cước dịch vụ bưu chính không vượt quá 50% giá cước gần nhất; từ 1/6, cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022.

Thành lập chốt bảo vệ rừng và Voọc Chà vá chân xám tại khu vực xã Tam Mỹ Tây

Nhằm bảo tồn Voọc Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, UBND tỉnh đã có công văn thống nhất thành lập chốt bảo vệ rừng và Voọc Chà vá chân xám tại khu vực xã Tam Mỹ Tây và một số nội dung liên quan.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên; từ ngày 21/5 có thể đăng ký xe máy tại công an xã, xe ô tô tại công an huyện; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022; chế độ, chính sách đối với công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022.

Thi sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 680/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở".

Triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 1576 ngày 17/3/2022 yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

UBND tỉnh vừa có Thông báo 65/TB-UBND, ngày 10/3/2022 về kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc và các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam

Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam vừa được ban hành tại Quyết định số 26- QĐ/HĐPH.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022

Điều kiện mới về kinh doanh bất động sản; mức thu lệ phí trước bạ ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm; tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022.

Thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

UBND tỉnh vừa ký quyết định 396 ngày 15/2/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.