Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5 năm 2023

Ngày 09/5/2023, tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5/2023. Sau khi nghe ý kiến phản ánh của đại diện Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng Làng biển nhiệt đới Hội An và ý kiến của các thành viên tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận

Lịch tiếp công dân của các sở, ngành năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân của các sở, ngành tỉnh Quảng Nam năm 2023

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Phước trú tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Ngày 14/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3071/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Phước trú tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (lần 2)