Tặng Cờ thi đua cho 04 tập thể xuất sắc của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1190/QĐ-UBND tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các khối của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên năm 2023.

Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Ngày 16/5, Sở Nội vụ có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Cụm, Khối thi đua của tỉnh về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể, 11 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2022 đến năm 2023

Ngày 3/5, UBND tỉnh có quyết định 1050/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân

Ngày 11/4, UBND tỉnh có quyết định 887/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/3, UBND tỉnh có Quyết định 604/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khen thưởng 1,2 tỷ đồng cho các thôn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Chung tay xây dựng nông thôn mới"

Ngày 27/2, UBND tỉnh có quyết định phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các thôn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Chung tay xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2023.

03 tập thể Khối thi đua do Sở Giáo dục và Đào tạo được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký Quyết định số 2110/QĐ-UBND tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu các Khối thi đua do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm học 2022-2023.

Tặng Cờ thi dua của UBND tỉnh cho 03 tập thể huyện Núi Thành

Ngày 4/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu Khối thi đua các trường học của huyện Núi Thành năm học 2022 - 2023.

1 tập thể, 4 cá nhân được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có báo cáo kết quả hoạt động trong 9 tháng năm 2023.

Kết quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong 9 tháng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có báo cáo ết quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.
Dữ liệu đang được cập nhật...