Thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng xét Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2829 thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng xét Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam năm 2022.

Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14

Hội đồng Thầy thuốc tỉnh có thông báo số 110/TB-HĐTT về Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

UBND tỉnh có quyết định 2062/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, cứu nạn ngư dân bị nạn trên vùng biển

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1570/QĐ-UBND, ngày 10/6/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Tổ chức Khu vực 3740 Rotary Quốc tế - Hàn Quốc

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1529/QĐ-UBND, ngày 3/6/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

113 tập thể và 267 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID -19

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1427/QĐ-UBND, ngày 26/5/2022 việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1372/QĐ-UBND, ngày 20/5/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng thưởng công trình phúc lợi

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1302/QĐ-UBND, ngày 16/5/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng thưởng công trình phúc lợi.

Tặng Bằng khen cho 14 học sinh đạt giải Nhì và giải Ba tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1227/QĐ-UBND, ngày 9/5/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và chi tiền khuyến khích.

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với bà Đặng Thị Minh Nguyệt- Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1030/QĐ-UBND, ngày 18/4/2022 về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với bà Đặng Thị Minh Nguyệt- Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2019-2021.