03 tập thể Khối thi đua do Sở Giáo dục và Đào tạo được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký Quyết định số 2110/QĐ-UBND tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu các Khối thi đua do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm học 2022-2023.

Tặng Cờ thi dua của UBND tỉnh cho 03 tập thể huyện Núi Thành

Ngày 4/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu Khối thi đua các trường học của huyện Núi Thành năm học 2022 - 2023.

1 tập thể, 4 cá nhân được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có báo cáo kết quả hoạt động trong 9 tháng năm 2023.

Kết quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong 9 tháng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có báo cáo ết quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Thống nhất đề nghị Nhà nước, Chính phủ khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh vừa chủ trì cuộc họp để thông qua đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh ngành GD-ĐT; khen thưởng cho các tập thể dẫn đầu khối thi đua các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng xét Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2829 thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng xét Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam năm 2022.

Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14

Hội đồng Thầy thuốc tỉnh có thông báo số 110/TB-HĐTT về Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

UBND tỉnh có quyết định 2062/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, cứu nạn ngư dân bị nạn trên vùng biển

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1570/QĐ-UBND, ngày 10/6/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Tổ chức Khu vực 3740 Rotary Quốc tế - Hàn Quốc

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1529/QĐ-UBND, ngày 3/6/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.