Thông qua Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp quang ngầm hóa kiên cố, phòng chống thiên tai

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 201/TB-UBND về việc Thỏa thuận địa điểm, hướng tuyến lập dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp quang ngầm hóa kiên cố, phòng chống thiên tai tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Chi nhánh Viettel Quảng Nam - Tập đoàn Viễn thông quân đội đầu tư xây dựng.

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, ngày 02/4/2013, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị mở rộng nhằm sơ kết, đánh giá 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/211 của Bộ Chính trị về việc “ Tiếp tực đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tỉnh ủy thống nhất kết luận sau:

Thời hạn thanh tra chuyên ngành đối với lĩnh vực giao thông vận tải

Cuộc thanh tra chuyên ngành do Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam tiến hành không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày. Đây là một nội dung chính vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Bộ Xây dựng tổ chức quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg giao Bộ Xây dựng tổ chức quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ. Nhà ở công vụ của Chính phủ theo Quyết định này bao gồm: Quỹ nhà ở công vụ hiện do Văn phòng Chính phủ đang quản lý; nhà ở do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan triển khai mua hoặc được đầu tư xây dựng để đáp ứng nhu cầu về nhà ở công vụ của Chính phủ trong từng giai đoạn cụ thể.

Phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu là 400.000 đồng/lần/thí sinh

Chỉ còn vài ngày nữa, mức thu phí sát hạch lần đầu là 400.000 đồng/lần/thí sinh theo Thông tư 46/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu, có hiệu lực từ ngày 10/6/2013.

Hôm nay, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ theo quy định

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định Số 29/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.

Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày hôm nay

Chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được Chính phủ quy định trong Nghị định số 28/2013/NĐ-CP về một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2013.

Ban hành 45 biểu mẫu trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 25/3/2013, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BNV hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2013.

Tăng cường triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, nhằm cải thiện chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, công dân; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh kí ban hành chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/5/2013 yêu cầu:

Thông báo Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XI

Sáng 11/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Portal Quang Nam xin giới thiệu toàn văn Thông báo của Hội nghị.
Dữ liệu đang được cập nhật...