Tập trung xử lý tình trạng phát sinh nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản

Ngày 4/4, UBND tỉnh có công văn 2321 về việc tập trung xử lý tình trạng phát sinh nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Phương án xử lý nước thải của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Thăng Bình

UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở TN&MT, Sở Xây dựng và UBND huyện Thăng Bình về phương án xử lý nước thải của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và mời đầu tư dự án Khu chăn nuôi bò công nghệ cao tại Quế Xuân 2, Quế Sơn

Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Nam vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và mời đầu tư dự án Khu chăn nuôi bò công nghệ cao tại thôn Phú Lộc, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn.

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư (DA: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm)

Ngày 12/4, Sở KH&ĐT ban hành thông bao đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Quang Thành đề xuất đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm thuộc xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Mời đầu tư dự án Nhà máy may mặc Đồng Lợi Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư trên địa bàn xã Tiên Phương, huyện Tiên Phước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh mời các nhà đầu tư tham gia dự án tại Đại Lộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Hợp tác xã Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp đề xuất thực hiện dự án đầu tư.

Đề xuất danh mục đầu tư khai thác khoáng sản tại huyện Duy Xuyên

Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến về Tờ trình đề xuất danh mục đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

Thông báo mời gọi đầu tư dự án về xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm

Sở KH&ĐT Quảng Nam có thông báo mời gọi đầu tư về dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm thuộc xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3535 Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam.
Dữ liệu đang được cập nhật...