Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang phục Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1361/QĐ-UBND, ngày 20/5/2021 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang phục Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố năm 2021.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Viêm Trung

UBND tỉnh ký quyết định 1331/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Viêm Trung (thuộc đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc) tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn

Sáng nay 7/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Tại kỳ họp thứ 23, khóa IX, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 897-QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/500) dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam tại thôn Hòa An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến

Chiều ngày 25/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến.

Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND, phê duyệt bổ sung 01 mỏ đất san lấp tại thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc với diện tích 07 ha, trữ lượng khoảng 2 triệu m3 vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 601/KH-UBND, ngày 1/2/2021 về triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 318/QĐ-UBND, ngày 28/1/2021 về ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 360/QĐ-UBND, ngày 3/2/2021 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu.
Dữ liệu đang được cập nhật...