Tam Kỳ phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng, tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết TTHC qua DVC trực tuyến

Ngày 4/10, UBND TP Tam Kỳ ban hành kế hoạch Phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng, tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn thành phố Tam Kỳ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10.

Quảng Nam phấn đấu tổ chức trồng 10,3 triệu cây xanh trong năm 2023

Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; triển khai Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025; ngày 28/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8722/KH-UBND Ra quân trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3397/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh sẽ diễn ra từ 21-22/12

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7953/KH-UBND Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh trong khuôn khổ Tuần Lễ khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.

60 tỉ đồng xây dựng bờ kè khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định 2552 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Công trình có tổng vốn đầu tư 60 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Phân bổ hơn 131 tỷ thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

UBND tỉnh có Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Kế hoạch tổ chức phong trào thi Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

UBND tỉnh ban hành quyết định số 2218/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho UBND huyện Hiệp Đức thực hiện hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1758/QĐ-UBND, ngày 1/7/2022 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho UBND huyện Hiệp Đức thực hiện hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 64 của Chính phủ về công tác quy hoạch

Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành công văn số 3031 yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của Chính phủ về công tác quy hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2768 ngày 5/5/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025.
Dữ liệu đang được cập nhật...