Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1526/QĐ-UBND, ngày 03/6/2022 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành.

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh có Quyết định 1436/QĐ-UBND, ngày 26/5/2022 phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020 (Hạng mục: Chòi quan sát lửa rừng).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Điện Bàn

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1373/QĐ-UBND, ngày 23/5/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Điện Bàn.

Lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối Khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1355/QĐ-UBND, ngày 19/5/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác công trình Đường nối Khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Bui, huyện Bắc Trà My

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1268/QĐ-UBND, ngày 12/5/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Bui, huyện Bắc Trà My.

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè sông Trường, huyện Phước Sơn

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1216/QĐ-UBND, ngày 6/5/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè sông Trường (đoạn qua xã Phước Hòa và xã Phước Hiệp), huyện Phước Sơn.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1070/QĐ-UBND, ngày 21/4/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn 2268/UBND-NCKS, ngày 15/4/2022 yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định 980/QĐ-UBND, ngày 13/4/2022 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác.

Lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư

UBND tỉnh vừa có Quyết định 771/QĐ-UBND, ngày 24/3/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư Thủy điện Sông Bung 4.