Hỗ trợ cho ít nhất 1.800 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong dip hè năm 2024

Ngày 3/6, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 87 về việc tổ chức hoạt động hè năm 2024, thời gian từ ngày 03/6 đến ngày 31/8/2024.