Tính đến hết tháng 04/2024, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên toàn tỉnh hơn 291 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội Quảng Nam vừa có báo cáo về tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tháng 04/2024.

 

Ảnh minh họa.

Trong 04 tháng đầu năm, tình hình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện tương đối đảm bảo theo quy định, quyền lợi của người lao động và đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN được giải quyết nhanh chóng, góp phần ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong tháng 04/2024, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều, kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. 

Tính đến hết tháng 04 năm 2024, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên toàn tỉnh là: 291,738 tỷ đồng. Trong đó:

Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của khối doanh nghiệp hơn 246,291 tỷ đồng; 

Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của các đơn vị Hành chính - sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, cán bộ xã, phường, thị trấn…hơn 11,182 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên toàn tỉnh, có 1.262 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, với số tiền chậm đóng hơn 152,555 tỷ đồng; trong đó có những đơn vị khó thu (các đơn vị giải thể, phá sản, mất tích, ngừng hoạt động…) với số tiền chậm đóng hơn 38,564 tỷ đồng.

Riêng đối với những đơn vị, doanh nghiệp còn đang hoạt động có số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 100 triệu đồng hoặc số tháng chậm đóng từ 12 tháng trở lên là 142,088 tỷ đồng.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...