Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân

Ngày 11/4, UBND tỉnh có quyết định 887/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, tại quyết định này, tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam, gồm: Ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn Quảng Nam; bà Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam;  ông Thái Hồng Cường, Chuyên viên Văn phòng, Tỉnh đoàn Quảng Nam. 

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật, chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và tập thể, các cá nhân có tên căn cứ Quyết định thi hành.

File đính kèm: Quyết định. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...