Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/3, UBND tỉnh có Quyết định 604/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo đó, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể, 04 cá nhân; đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2014 – 2023.

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật; trích chi từ nguồn ngân sách Nhà nước chi công tác mộ liệt sĩ năm 2024 được Bộ Quốc phòng phân bổ. 

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân căn cứ Quyết định thi hành.

File đính kèm: Quyết định; Phụ lục. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...