Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hằng tháng năm 2024

Theo thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tiếp công dân vào ngày 20 hằng tháng do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, địa điểm tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (số 6 đường Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ).

 

 

Nếu ngày 20 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp thay đổi thời gian, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phát hành văn bản, niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Thành phần mời tham gia cùng tiếp công dân định kỳ gồm Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân chủ - pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở LĐ-TB&XH, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

Tùy tính chất từng vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) mời các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia tiếp công dân.

Công dân có nguyện vọng đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ liên hệ Ban Tiếp công dân tỉnh (điện thoại: 0235.3813081, 0235.3837123) trước ngày tiếp công dân 5 ngày làm việc để hướng dẫn, chuẩn bị nội dung giải quyết tại buổi tiếp công dân.

File đính kèm: Thông báo. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...