Báo cáo kết quả nghiên cứu các phương án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14D, tỉnh Quảng Nam

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 232/BC-UBND về kết quả nghiên cứu các phương án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14D, tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh cho biết, phương án đầu tư tuyến đường mới không có tính khả thi và đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu phương án mở rộng tuyến hiện trạng theo hình thức doanh nghiệp đầu tư không hoàn lại. Theo đề xuất này, UBND tỉnh Quảng Nam đã làm việc, xúc tiến mời gọi đầu tư nhưng hiện nay không có doanh nghiệp tài trợ nguồn vốn để đầu tư theo hình thức trên.

Quảng Nam đề nghị mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14D theo hình thức BOT
Quốc lộ 14D kết nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Đối với phương án đầu tư theo hình thức BOT trên tuyến đường hiện có, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải đề xuất 02 phương án đầu tư: Phương án 1, đầu tư mở rộng toàn tuyến theo quy hoạch với tổng mức đầu tư khoảng 2.640,5 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn gồm: Ngân sách hỗ trợ 1.914 tỷ đồng, tương đương 72,5% tổng mức đầu tư (nếu chỉ thu phí xe thông quan qua Cửa khẩu Nam Giang thì tăng lên 2.186 tỷ đồng, tương đương 82,8% tổng mức đầu tư) và phần còn lại Nhà đầu tư thu phí hoàn vốn trong khoảng 20 năm. 

Phương án 2: Đầu tư mở rộng các đoạn hiện có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp và nâng cấp một số đoạn xuống cấp, với tổng mức đầu tư khoảng 730,3 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn gồm: Ngân sách hỗ trợ 310,4 tỷ đồng, tương đương 42,5% tổng mức đầu tư và phần còn lại Nhà đầu tư thu phí hoàn vốn với xe tải thông quan qua Cửa khẩu Nam Giang trong khoảng 20 năm.

Các phương án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải đề xuất đều vướng mắc về pháp lý. Ngoài vướng mắc các quy định của pháp luật, phương án tài chính chưa đảm bảo; trường hợp đầu tư với phương án 2 nêu trên thì tổng mức đầu tư thấp (730 tỷ đồng), công trình chỉ được cải tạo cục bộ, vốn nhà nước phải tham gia 42,5% nhưng thời gian nhà đầu tư thu phí kéo dài 20 năm, sẽ không hiệu quả. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị không thực hiện phương án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT.

UBND tỉnh Quảng Nam kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ có chủ trương dừng nghiên cứu đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14D theo hình thức PPP (BOT) tại các Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 06/5/2022 và số 165/TB-VPCP ngày 06/6/2022 của Văn phòng Chính phủ để chuyển sang hình thức đầu tư công.

Xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2020-2025 và 2026- 2030 để Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14D nhằm giải quyết nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương; trong trường hợp này kiến nghị đầu tư theo 02 giai đoạn: Giai đoạn I, từ nay đến năm 2025: Đầu tư mở rộng các đoạn hiện có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp và nâng cấp một số đoạn xuống cấp, với tổng mức đầu tư khoảng 730,3 tỷ đồng; giai đoạn II, giai đoạn 2026-2030: Đầu tư mở rộng toàn tuyến theo quy hoạch được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo xe container vận tải đi lại thuận lợi, an toàn; với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trong thời gian chờ đầu tư, nâng cấp mở rộng toàn tuyến, kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải thực hiện khẩn cấp một số nội dung: Bổ sung kinh phí để thực hiện sửa chữa nền mặt đường, cải thiện các đường cong nằm có bán kính nhỏ và các đoạn có nền, mặt đường hư hỏng nặng, nhỏ hẹp (ngoài các đoạn đã được chấp thuận trong kế hoạch bảo trì năm 2023, 2024) với khối lượng dự kiến: Cải tạo 10 vị trí đường cong có bán kính nhỏ, tổng chiều dài khoảng 3 Km, với kinh phí dự kiến khoảng 90 tỷ đồng; sửa chữa lề, mặt đường khoảng 60.000 m2 và cải thiện hệ thống ATGT, với kinh phí dự kiến khoảng 55 tỷ đồng; tổng kinh phí khoảng 145 tỷ đồng, thực hiện trong kế hoạch bảo trì năm 2024. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...