03 tập thể Khối thi đua do Sở Giáo dục và Đào tạo được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký Quyết định số 2110/QĐ-UBND tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu các Khối thi đua do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm học 2022-2023.

Cụ thể, UBND tỉnh tằng cờ cho 03 tập thể: Trường Trung học phổ thông Tiểu La; trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền; trường Trung học phổ thông Trần Phú.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, tiền thưởng kèm theo thực hiện tại Quyết định số 11/2021/QĐUBND ngày 29/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trích chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...