Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Mãn trú tại phường Cửa Đại, thành phố Hội An (lần hai)

UBND tỉnh vừa có quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Mãn (đại diện theo ủy quyền của những người thừa kế, thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà Nguyễn Thị Giò) trú tại tổ 1, khối Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố Hội An (lần hai).

Theo đó, không công nhận nội dung ông Lê Mãn (đại diện theo ủy quyền của những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà Nguyễn Thị Giò) khiếu nại UBND thành phố Hội An thực hiện dự án Khu Trài dân xã Cẩm An (cũ) vào năm 2003 đã thu hồi thửa đất số 90, tờ bản đồ số 05, diện tích 1.104m2 của hộ bà bà Nguyễn Thị Giò nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất và không thực hiện bồi thường, hỗ trợ. 

File đính kèm: Quyết định. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...