Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Châu Thái Thọ trú tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (lần hai)

UBND tỉnh vừa có quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Châu Thái Thọ trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (lần hai).

Theo đó, công nhận một phần nội dung khiếu nại của ông Châu Thái Thọ đối với Quyết định số 15394/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện Núi Thành về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Châu Thái Thọ và bà Phạm Thị Cẩm để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Thaco Chu Lai - giai đoạn 2 (đợt 4) tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. 

File đính kèm: Quyết định. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...