Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Dương Tôi trú tại thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành (lần hai)

UBND tỉnh vừa có quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Tôi trú tại thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành (lần hai).

Theo đó, không công nhận khiếu nại của ông Dương Tôi đối với nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tù, đày của ông Dương Tôi tại 05 văn bản: Công văn số 305/LĐTBXH-TTr ngày 06/3/2020 (lần 1), Công văn số 1184/LĐTBXH-TTr ngày 03/7/2020 (lần 2), Công văn số 1640/LĐTBXH-TTr ngày 07/9/2020 (lần 3), Công văn số 860/LĐTBXH-TTr ngày 05/5/2021 (lần 4), Công văn số 460/LĐTBXH-TTr ngày 08/3/2022 (lần 5). 

Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 513/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Tôi (lần đầu).

File đính kèm: Quyết định. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...