Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, tìm kiếm đơn hàng mới,… Tập trung nguồn lực, tăng cường các biện pháp đảm bảo quyền lợi cho người lao động, người sử dụng lao động thông qua việc hướng dẫn, đảm bảo chi trả các chính sách an sinh xã hội theo đúng quy định. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội, Kế hoạch số 4858/KHUBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Tăng cường các giải pháp để đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tăng cường các hoạt động kết nối cung - cầu lao động để kịp thời điều tiết, hạn chế tình trang nơi thiếu, thừa lao động nhằm đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, kịp thời có các giải pháp ngăn chặn việc người lao động bị lôi kéo, kích động từ bên ngoài gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến người lao động đang làm việc.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm trên địa bàn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động; tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội theo Nghị 2 quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ. Chủ động tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo việc làm, thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan