Thông báo các doanh nghiệp đủ kiều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường tại 06 điểm mỏ huyện Tây Giang

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Tây Giang thông báo cho 11 doanh nghiệp có tên dưới đây đủ kiều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 01 điểm mỏ đá và 05 mỏ cát trên địa bàn huyện, gồm: TG-BS01 thôn Ahu, TG-BS04/1 và TG-BS04/2 thôn Achiing, xã Ati êng; TG-BS02 thôn Xa'ơi, xã Avương; TG-BS03 thôn Bhloóc, xã Bhalêê; TG-BS05 thôn Acấp, xã Anông; TG-BS06 thôn Abaanh I, xã Tr'hy theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đã được xét chọn.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện gồm: 

1. Công ty TNHH MTV Xây dựng và Đầu tư đa ngành nghề Sơn Tây. Địa chỉ: Thôn Adzốc, xã Bhalêê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

2. Công ty TNHH XD &TM Phú Xuân. Địa chỉ: Thôn Aró, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

3. Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Phước Mạnh. Địa chỉ: Thôn Aró, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

4. Công ty TNHH Quang Chi. Địa chỉ: Thôn Agrồng , xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

5. Hợp tác xã Nông - Dược và Du lịch Pơmu. Địa chỉ: Thôn Arâng, xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

6. Công ty TNHH Tuấn Luyến. Địa chỉ: Thôn Phú Sơn 2, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng 

7. Công ty TNHH Xây lắp, Thương mại và Dịch vụ Tân Nguyên Văn. Địa chỉ: Tổ 3, khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam

8. Công ty TNHH MTV Hữu Hay. Địa chỉ: Thôn Phú Sơn 2, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng 

9. Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Tuấn Tú. Địa chỉ: Thôn Ahu, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

10. Công ty TNHH TV&XD Đinh Ngọc Anh. Địa chỉ: Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

11. Công ty TNHH Trường Thành Tây Giang. Địa chỉ: Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Tây Giang yêu cầu các doanh nghiệp được xét đủ điều kiện có tên tại điểm I,  phải nộp tiền đặt trước của điểm mỏ mà doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia vào số tài khoản 111002857772 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận.  Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày: 7, 8, 9/6/2023, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 07/6/2023 và kết thúc trước 17 giờ 00 ngày 09/6/2023.

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Ngày 13, 14/6/2023, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, cụ thể:

Ngày 13/6/2013: Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ: TG-BS06 thôn Abaanh I, xã Tr'hy; TG-BS05 thôn Acấp, xã Anông; TG-BS02 thôn Xa'ơi, xã Avương.

Ngày 14/6/2013: Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ: TG-BS01 thôn Ahu và TG-BS04/1, TG-BS04/2 thôn Achiing, xã Atiêng; TG-BS03 thôn Bhloóc, xã Bhalêê.

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện.  Địa chỉ:  Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

File đính kèm: Thông báo

Tin liên quan