113 tập thể và 267 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID -19

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1427/QĐ-UBND, ngày 26/5/2022 việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ảnh minh họa. 

Theo đó, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 113 tập thể, 267 cá nhân; đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (danh sách)

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên căn cứ Quyết định thi hành.

File đính kèm: Quyết định

Tin liên quan