Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý IV và năm 2021

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý IV và năm 2021.

File đính kèm: Báo cáo

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...