Trích yếu Lấy ý kiến nhân dân đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 29/05/2024
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Lấy ý kiến nhân dân đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước
Dữ liệu đang được cập nhật...