Trích yếu Góp ý dự thảo Phương án giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng tại các tổ chức hành nghề công chứng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 30/05/2024
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Phương án giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng tại các tổ chức hành nghề công chứng
Dữ liệu đang được cập nhật...