Trích yếu Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 29/05/2024
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Dữ liệu đang được cập nhật...