Trích yếu Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 03/11/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Dữ liệu đang được cập nhật...