Trích yếu Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 24/10/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
Dữ liệu đang được cập nhật...