Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 107 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
STT Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng
1 27/11/2023 Đang trong thời gian xin ý kiến
2 20/11/2023 Đang trong thời gian xin ý kiến
3 16/11/2023 Đang trong thời gian xin ý kiến
4 03/11/2023 Hết thời gian xin ý kiến
5 06/11/2023 Hết thời gian xin ý kiến
6 03/11/2023 Hết thời gian xin ý kiến
7 24/10/2023 Hết thời gian xin ý kiến
8 18/10/2023 Hết thời gian xin ý kiến
9 26/09/2023 Hết thời gian xin ý kiến
10 13/09/2023 Hết thời gian xin ý kiến