Số ký hiệu 33/KH-HĐPHPBGDPL
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoà giải ở cơ sở theo nội dung Đề án “Tỉnh cấp kinh phí, cấp huyện thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả” năm 2024
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành UBND huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Lê Quang Trung
Ngày ban hành 13/03/2024
Ngày có hiệu lực 13/03/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoà giải ở cơ sở theo nội dung Đề án “Tỉnh cấp kinh phí, cấp huyện thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả” năm 2024
Số ký hiệu: 33/KH-HĐPHPBGDPL
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/03/2024

Văn bản liên quan