Số ký hiệu Quyết định số 201/QĐ-SXD ngày 25/9/2023
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. (Lĩnh vực: Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương)
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. (Lĩnh vực: Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương)
Số ký hiệu: Quyết định số 201/QĐ-SXD ngày 25/9/2023
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/09/2023