Số ký hiệu 04/TB-LĐTBXH
Trích yếu THÔNG BÁO về việc tuyển chọn Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký chủ trì dự án liên kết chuỗi giá trị: dự án nuôi bò lai (3B) thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 (Lần 2)
Lĩnh vực Thông báo
Cơ quan ban hành Phòng Lao động TB&XH
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Thị Hòa
Ngày ban hành 04/05/2023
Ngày có hiệu lực 04/05/2023
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
THÔNG BÁO về việc tuyển chọn Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký chủ trì dự án liên kết chuỗi giá trị: dự án nuôi bò lai (3B) thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 (Lần 2)
Số ký hiệu: 04/TB-LĐTBXH
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/05/2023