Số ký hiệu 563/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Lĩnh vực Tổ chức lấy ý kiên Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Lê Trí Thanh
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày có hiệu lực 06/02/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Số ký hiệu: 563/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/02/2023