Số ký hiệu 101/UBND-KT
Trích yếu Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Lĩnh vực Tổ chức lấy ý kiên Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Cơ quan ban hành UBND huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Công văn
Người ký Hồ Công Điểm
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày có hiệu lực 13/02/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Số ký hiệu: 101/UBND-KT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/02/2023