Số ký hiệu 23/2021/NQ-HĐND
Trích yếu Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Việt Cường
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày có hiệu lực 02/08/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 23/2021/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/08/2021