Số ký hiệu Nghị quyết 24
Trích yếu Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2016
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày có hiệu lực 29/09/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2016
Số ký hiệu: Nghị quyết 24
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/09/2022

Văn bản liên quan