Số ký hiệu Nghị quyết 22
Trích yếu Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sử dụng ngân sách huyện
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày có hiệu lực 29/09/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sử dụng ngân sách huyện
Số ký hiệu: Nghị quyết 22
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/09/2022