Số ký hiệu 19/NQ-HĐND
Trích yếu Tỷ lệ đối ứng ngân sách cấp huyện - xã thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký
Ngày ban hành 07/09/2022
Ngày có hiệu lực 07/09/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tỷ lệ đối ứng ngân sách cấp huyện - xã thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 19/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/09/2022