Số ký hiệu 163/KH-UBND
Trích yếu Ngày 22/8/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2022
Lĩnh vực Chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo nhanh và bền vững
Cơ quan ban hành UBND huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2022
Ngày có hiệu lực 22/08/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ngày 22/8/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2022
Số ký hiệu: 163/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/08/2022