Số ký hiệu 182/BC-UBND
Trích yếu Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành UBND huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Lê Quang Trung
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày có hiệu lực 15/06/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu: 182/BC-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/06/2022