Số ký hiệu 188/BC-UBND
Trích yếu Thuyết minh báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành UBND huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Lê Quang Trung
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày có hiệu lực 15/06/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thuyết minh báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Số ký hiệu: 188/BC-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/06/2022