Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 10 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
20/KH-UBND 18/01/2024 Đang có hiệu lực
171/KH-UBND 08/09/2023 Đang có hiệu lực
65/KH-UBND 13/03/2023 Đang có hiệu lực
Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính Quảng Nam sô 03 01/06/2022 Đang có hiệu lực
01/QĐ-BCĐ 25/04/2022 Đang có hiệu lực
02/TB-BCĐ 25/04/2022 Đang có hiệu lực
01/KH-BCĐ 20/04/2022 Đang có hiệu lực
01/TB-BCĐ 14/04/2022 Đang có hiệu lực
70/KH-UBND 07/04/2022 Đang có hiệu lực
504-QĐ/HU 17/02/2022 Đang có hiệu lực