Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 104 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
423/UBND-TH 12/05/2022 Đang có hiệu lực
417/UBND-KT 11/05/2022 Đang có hiệu lực
01/QĐ-BCĐ 25/04/2022 Đang có hiệu lực
02/TB-BCĐ 25/04/2022 Đang có hiệu lực
01/KH-BCĐ 20/04/2022 Đang có hiệu lực
01/TB-BCĐ 14/04/2022 Đang có hiệu lực
70/KH-UBND 07/04/2022 Đang có hiệu lực
12/UBND-KT 29/03/2022 Đang có hiệu lực
72/BC-UBND 18/03/2022 Đang có hiệu lực
Hướng dẫn quản lý, thu phí, lệ phí thực hiện CCHC trên môi trường điện tử 09/03/2022 Đang có hiệu lực