Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 241 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
111/UBND-NC 31/01/2024 Đang có hiệu lực
Thông báo Kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và nhận đơn phúc khảo điểm bài thi kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn 18/01/2024 Đang có hiệu lực
20/KH-UBND 18/01/2024 Đang có hiệu lực
Kế hoạch số 01/KH-TP ngày 10/01/2024 10/01/2024 Đang có hiệu lực
01/TB-HĐTD 04/01/2024 Đang có hiệu lực
4352/QĐ-UBND 28/12/2023 Đang có hiệu lực
4248/QĐ-UBND 26/12/2023 Đang có hiệu lực
22/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
23/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
26/TB-HĐTD 11/12/2023 Đang có hiệu lực