Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 224 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
171/KH-UBND 08/09/2023 Đang có hiệu lực
35/TB-UBND 05/09/2023 Hết hiệu lực
36/TB-UBND 05/09/2023 Đang có hiệu lực
165/KH-UBND 29/08/2023 Đang có hiệu lực
06/TB-LĐTBXH 29/08/2023 Đang có hiệu lực
304/BC-UBND 23/08/2023 Đang có hiệu lực
05/TB-LĐTBXH 17/08/2023 Hết hiệu lực
1648/QĐ-UBND 04/07/2023 Đang có hiệu lực
138/KH-UBND 22/06/2023 Đang có hiệu lực
781/TB-UBND 15/06/2023 Đang có hiệu lực