Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
111/UBND-NC 31/01/2024 Đang có hiệu lực
Hướng dẫn số hóa Hồ so một cửa 09/03/2022 Đang có hiệu lực
Hướng dẫn quản lý, thu phí, lệ phí thực hiện CCHC trên môi trường điện tử 09/03/2022 Đang có hiệu lực
Công bố kết quả thực hiện cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính năm 2021 01/03/2022 Đang có hiệu lực
3692/QĐ-UBND 16/12/2021 Đang có hiệu lực